موسسه علمی مداد قهرمان

آدرس : بلوار فردوس شرق خیابان ولیعصر خیابان اعتمادیان پلاک ۵۶ واحد ۹

شماره تماس :

خانم دکتر : ۸۰۰-۰۱۲۳-۰۹۱۲

آقای دکتر : ۹۰۰-۰۱۲۳-۰۹۱۲


درباره ما :

موسسه علمی مداد قهرمان توسط خانم دکتر لیلا جعفری و اقای دکتر ابوالفضل جوادیه زوج پزشک فارغ التحصیل از دانشگاه تهران  با هدف ارتقا سطح آموزشی کشور و امکان ارتباط  مستقیم همه دانش آموزان به دانشجوهای علوم پزشکی تهران تاسیس شد

ارزش های اصلی  موسسه مداد قهرمان پیگیری کیفیت و خدمات به دانش آموزان می باشد

برنامه ریزی مشاوره تحصیلی انتخاب رشته معرفی منابع  کمک به ارتقا تراز در موسسه مداد قهرمان توسط دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران انجام می شود

رتبه های برترسال های گذشته :۲۷ ۴۲ ۵۷ ۶۹ ۸۴ که همگی زمانی دانش آموزان موسسه مداد قهرمان بودند در مجموعه حضور دارند و حاضرند بدون هیچگونه دریغی تجربیات خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهند